Animparadise بهشت انیمه انیمیشن مانگا

 

 


دانلود زیر نویس فارسی انیمه ها  تبلیغات در بهشت انیمه

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 15 , از مجموع 36

موضوع: تصور های غلط در مورد ازدواج

 1. #1

  تصور های غلط در مورد ازدواج

  شماره 1
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: ازدواج منافع بيشتري براي مردان دارد تا زنان.
  حقيقت: پژوهشهاي اخير نشان داده اند كه هم زنان و هم مردان از ازدواج بـه يك ميزان منتفع ميگردند. هم مردان و هم زنان هنگامي كه ازدواج ميكنند شادتر، خوش بخت تر، سلامت تر و غني تر زندگي كرده و طول عمرشان نيز بيشتر مي شود. الـبـتـه مـردان از لحاظ بهبود سلامتي منفعت بيشتر و زنان از لحاظ مالي بيشتر منفعت كسب ميكنند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 2
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: صاحب فرزند شدن زوج متـاهـل آنهـا را بـه يـكديـگر نزديـكتـركـرده، و مـيــزان خوشبختي زناشويي آن دو را افزايش ميدهد.
  حقيقت: بسياري از بررسـي ها نـشانـگر آن اسـت كـه ورود نـخسـتـين كودك به زندگي زوجين سبب دورتر شدن مرد و زن از يكديگر شده و اسـتـرس بيـشـتري بـر زنـدگيـشـان تحميل مي گردد. هر چند كه زوجهاي صاحب فرزند نرخ طـلاق كمتري نسبت به زوجهاي فاقد فرزند دارا ميباشند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 3
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: راه حلهاي كاميـابـي دراز مـدت در ازدواج، خـوش اقـبالي و عشق رومانتيك ميباشد.
  حقيقت: بيش از شانس و عشق،عـلل مهمتري كه سبب موفقيت در زندگي زناشويي ميگردد تعهد و دوستي و همدلي ميباشد. يـك زوج موفق اينگونـه از ازدواجشـان سـخن بميان مي آورند: دستيابي به زندگي مـطلوب مسـتـلزم فـداكاريها، از خود گذشتگيهاي زيـاد و تـلاش بســيار بوده و تعهد به يكديگر و نهاد خانواده مبنا و اساس آن مي بـاشـد. خوشبخت ترين زوجها، دوستاني مي بـاشـنـد كـه زنـدگيـشان را بـا يـكديـگر بـه اشتراك گذاشته و ارزشها و منافع يكسان و همسويي دارند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 4
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  تصور غلط: هر مقدار زن تحصيل كرده تر باشد، احتمال آنكه وي ازدواج كند كمتر است.
  حقيقت: بررسي هاي اخير نشان دهنده آن است كـه احــتمال آنكه زنان فارغ التحصيل دانشگاهي ازدواج كنند از همرديفان فاقد تحصيلات دانشگاهي آنها بيشتر ميباشد.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 5
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  تصور غلط: زوجهايي كه پيش از ازدواج با يكديگر زندگي مشترك داشته اند، و بـيـشـتر از تفاهم داشتن ميان خودشان مطلع مي بـاشند، ازدواج رضايت بخـشتر و ماندگار تري نسبت به زوجهاي ديگر دارند.
  حقيقت: بسياري از بررسي ها نشان مي دهد كـه افـرادي كـه پيش از ازدواج با يكديگر زندگي مشترك داشته اند (خارج از چارچوب ازدواج) از ازدواجشان رضايت كمتري داشته و احتمال آنكه عاقبت از يكديگر جدا گردند بطور قابل ملاحظه اي بيشتر است. يـك عـلت آن اين مي باشد كه افرادي كه با يكديگر همخانه بوده اند نسبت به تـعهد سهل انگار تر بوده و آن را كمتر جدي مي گيرند و احتمال اينكه در صـورت بـروز مشـكلات زير همه چيز بزنند بيشتر است. علاوه برآن زندگي مشترك خارج از نهاد ازدواج، خوشبختي در ازدواج را دشوار تر و انگيزه كمتري را براي يافتن راه حل براي مناقشاتشان در آنها ايجاد ميكند. اما يك استـثـنـاي مـهـم وجود دارد: افـرادي كـه پـيـش از ازدواج با يكديگر زندگي مشترك داشته اند و تصميم دارند در آينده نزديك بـا يـكديـگر ازدواج كرده و بـراي همـيـشه در كنار هم بمانند شانس برابري با افرادي كه قبلا با يكديگر زندگي نكرده اند براي دستيابي به يك ازدواج موفق و سعادتمند دارند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 6
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: زن در صورت ازدواج در معرض خطر خشونت خانوادگي بيـشتـري نسبت به زماني كه مجرد باقي بماند قرار ميگيرد.
  حقيقت: بررسيها نشانگر آن ميباشد كه مجرد ماندن زن و از آن مهمتر زندگي كردن زن با يك مرد خارج از چهارچـوب ازدواج قـانـوني وي را در معرض خطر خشونتهاي خانوادگي بيشتري قرار ميدهد. شايد يك دليل آن اين موضوع ميباشد كه زنان متاهل ممكن است خشونت هاي خانوادگي را بطور قابل ملاحظه اي كمتر گزارش دهند. و يا آن كـه احتمال آن كـه زنـي حــاضر گردد با يك مرد خشن ازدواج كند بسيار اندك است. امـا در حـقـيـقت احتمال آنكه مرد متاهلي دست به خشونت بزند كمتر مي باشد زيرا وي براي سلامتي همسر خود و تشكيل خانواده سرمايه گذاري بيشتري (نسبت به مرداني كه صرفا با يك زن همخانه ميباشند)كرده اند و در واقع آنها را وارد يك اجتماع يكپـارچه تر و داراي قوانين بيشتري كرده است. فـشارهـاي اجتـماعي بـنـظر مـيرسد مردان را وادار ميكند تا بيشتر مراقب رفتار خشونت آميز خود باشند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 7
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: افراد متـاهـل رضـايـت كـمتـري از روابـط جنـسي خـود داشـتـه و اصولا روابط جنسي كمتري نسبت به افراد مجرد دارند.
  حقيقت: بنابر تحقيقات گسترده، افراد متاهل روابط جنسي بيشتـر و بـهتـري نسبت به همتايان مجرد خود دارند و نـتنها آنان روابط جنسي متعدد تري دارند بلكه لذت بيشتري نيز از آنها ميبرند هم از لحاظ فيزيكي و هم احساسي.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 8
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: زندگي مشترك همانند ازدواج است اما بدون "يك تكه كاغذ"
  حقيقت: همخانگي منافعي همچون سلامت جسماني، دارايـي و سـلامـتـي روحـي و هيجاني كه يك ازدواج برايشان به ارمغان مي آورد را براي افراد فـراهـم نـمي آورد. و ايـن گونه افراد بيشتر به مجردها شباهت دارند تا افراد متاهل. بـخشـي از آن بـه ايـن عـلــت ميباشد كه همخانه ها كمتر از افراد متاهل به يكديگر متعهد ميباشند و گرايش بيشتري به خود مختاري شخصي داشته و گرايش كمتري نسبـت بـه سـلامـتـي عمومي شريك زندگي خود دارند.
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  شماره 9
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  تصور غلط: افراد متاهل امروزه به پاس پيشـرفتـهاي زيـاد در زميـنه علم و رفاه عمومي خوشبخت تر از افرادي هستند كه در گذشته ازدواج ميكرده اند.
  حقيقت: سطح كلي خوشبختي در زندگي زناشويي نه تنـهـا افـزايـش نـيـافـتـه، بـلـكه كاهش نيز يافته است. يافته ها حاكي از آن است كه ازدواجـهاي امـروزي در مـقايسه با ازدواج هــاي 20 يا 30 سال پيش بطور قابل ملاحظه اي دشوارتر و اسـترس زا تـر بـوده و مشاجرات و اختلافات زناشويي افزايش و تعامل ميان زوجين كاهش يافته است. 2. #2

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  خوب دوست دارم بگید تا چقدر درسته و تا چقدر به درستیشون پی بردید ؟

 3. #3
  کاربر افتخاری فروم
  تاریخ عضویت
  Apr 2008
  محل سکونت
  ايران.يه جايه سبز.
  نگارشها
  1,088

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  انتخاب هاي خوبي بود اميد جان.وقتي آدم به سن من برسه و بخش مهمي از كارشو با زوج هايي كه باهم مشكل پيداكردن و يا بچه هاي اونا كه مشكل دارن بگذرونه مي فهمه هركدوم از اين باور ها حتي فقط يه دونه شون ميتونه گاهي زندگي يك تا چند خانواده وابسته و حتي فرزندان اونا رو چقدر بپاشه.
  يه تصور غلط ديگه هم بگم:
  اگر كسي معنايي براي زندگي نداشته باشه.. حتما با ازدواج اون رو پيدا ميكنه.
  حقيقت اينه كه اينگونه ازدواج ها ميتونن منجر به طلاق
  زندگي سطحي..
  طلاق عاطفي( زوج زير يه سقف زندگي ميكنن و طلاق نگرفتن اماروحا و عملا از هم جدا ان) منجر بشه. تنها درصد كمي از اون ها با تاثير پذيري يه زوج از اون يكيممكنه هردو رو در مسير يافتن معنايي براي زندگي خود و ديگري قرار بده.

 4. #4
  kinshin
  Guest

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  اول می شه بگید این تحقیقات رو چه نهادی انجام داده و بعد اینکه داخل ایران و با خارج ایران ؟
  دوست عزیز شما نمی تونید زندگی مشترک در سوییس ایران و افغانستان رو با هم مقایسه کنید هر کدوم از سه مورد فوق داراری شرایط بومی و محیطی و اجتماعی به خصوصی هستند و دیگه اینکه هر کردوم از مواردی که شما گفتید می تونه به تنهایی موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه و شاید بهتر باشه تک تک به اونها بپردازید
  برای مثال در در قسمت 1 شما مسئله ای رو مطرح کردید که کنارش باید مرد سالاری رو هم تو ایران مطرح کنید این تبعیض نه فقط توسط مردن در مورد زنان بلکه توسط خود زنان نیز در مورد خودشون اعمال می شه و در مواردی هم که با مردسالاری مقابله می شه اکثرا ( تاکید می کنم اکثرا و نا تماما) تبدیل به زن سالاری می شه و تعادل خودش رو از دست می ده البته نسل های جدید نسبت به نسل های قبل آگاهی بیشتری دارند اما اونها هم به جای رفتن به سمت تعادل بیشتر به فکر انتقام جنسیتی از تمام مردان هستند می بینید که این مشکل تنها یکی از هزاران مواردی که باید در اون تحقیقات لحاظ می شده
  ویرایش توسط kinshin : 04-24-2008 در ساعت 09:07 AM

 5. #5

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  manusha بنابر این با اون تصوری که گفتی می تونیم بگیم ما تو این تاپیک 10 تا تصور غلط داریم که اهمیته اینا رو نمی شه فراموش کنیم
  و توجه افراد به این ها می شه گفت زندگی جدید به آن ها می بخشه خیلی دوست دارم تو این تاپیک نظر بقیه بچه ها هم بدونم

 6. #6
  مدير بخش گرافيکی انجمن و همکار بخش ناروتو Sasuke-Sonic آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2008
  محل سکونت
  ★¸.•*´✿♡ ∂ღℯґ@ʟḓ﹩ їṧℓαη℮ ♫¸.•°*•♡✿
  نگارشها
  1,837

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  خیلی تحقیق جالبی بود.ممنون
  اما یه چیزی...خیلی ها حداقل توی ایران این عقیده را دارند که عشق باید بعد از ازدواج به وجود بیاد نه قبلش و اگر هم قبلش به وجود بیاد وقتی منجر به ازدواج میشه زیاد دوام نمیاره.هر کسی یه جوری در این مورد نظر میده من که گیج شدم

  ...If it's mean to be, it will be
  ღ.¸¸.♥¸.•*´ ✿.¸¸.♥¸.•`*•ღ

 7. #7
  kinshin
  Guest

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  دوست عزیز این اعتقاد بیشتر متعلق به نسل قبلی و حداقل تا اونجایی که من می دونم هیچ دلیل علمی براش نیومده یه مسئله ای هم که هست اینه که دو نفر در بهترین حالت و بیشترین علاقه ای که نسبت به هم دارند برای زندگی مشترک با مشکل مواجه می شند حالا چه طور می شه انتظار داشت که بدون علاقه تن به ازدواج بدن

 8. #8
  مدير بخش گرافيکی انجمن و همکار بخش ناروتو Sasuke-Sonic آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2008
  محل سکونت
  ★¸.•*´✿♡ ∂ღℯґ@ʟḓ﹩ їṧℓαη℮ ♫¸.•°*•♡✿
  نگارشها
  1,837

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  مرسی kinshin جان که جواب دادی:).راستش منم خودم شک داشتم که این عقیده مال نسل قبل باشه اما مطمئن نبودم و یه چیز دیگه اینکه من این سوال را در هیچ تحقیقی ندیده بودم و برای همین برام مطرح شد.من هم خودم کلا با این مسئله مخالفم چون به هر حال دو نفر که میخوان با هم زندگی مشترک را شروع کنند هم باید همدیگه را دوست داشته باشن و هم روی همدیگه به اندازه ی کافی شناخت داشته باشند.

 9. #9
  StrideR
  Guest

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  مشگل همین تصور کردن هست دیگه .

  آقا اصلا چرا تصور می کنی ؟ برو زنت رو بگیر دیکه !!!!!

 10. #10
  kinshin
  Guest

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  جناب Strider مشکل اینجاست که اکثرا بدون تصور می رن ازدواج می کنن (زنت رو بگیر ؟!! همون بدون تصور دیدن این مشکل رو هم داره شما ازدواج رو فقط زن گرفتن می دونید ) به اشتراک گذاشتن زندگی و تقسیم اون با کسی دیگه تو عمل واقعا کار مشکلی و برای زندگی مشترک شما نیاز به یه سری پیش ضمینه های فکری و بلوغ فکری دارید که اکثرا فکر می کنن بعد از ازدواج به این درجه از آگاهی می رسن اگه درست به این قضیه نگاه کنیم ازدواج قرار نیست یه اصلاح کننده شخصیت و زندگی ما باشه

 11. #11

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  kinshin عالی بود
  این جوناااا اصلا نمیدونند دلیلشون واسه ازدواج چیه ؟ برا چی می خواند زن بگیرند :p ؟
  یعنی زن می گیرند که وقتی هر روز از سر کار می آند خونه یه غذا جلوشون باشه ؟ خانه رو ترو تمیز کنه زنه ؟
  به جاش مردم کار کنه پول در بیاره ؟
  همه ی ازدواج تو همینه پس احساسات و عواطف و عشق کجاست ؟
  وقتی احساسات و عشق واقعی بین مرد و زن باشه می دونید آن زندگی چقدر شیرین می شه واسشون و آن ها چقدر تو آینده نسبت به قبل موفقتر می شند پس همش تو یه کلمه ی زن گرفتن تموم نمی شه
  و وقتی هم عشق باشه تصورات و رویاهایی هم تو زندگی هست
  دید که آخرش رسیدم به کلمه ی تصور ( کلمه ای که خیلی تو این تاپیک گفته شده ) :p

 12. #12

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  مشکلات زندگی
  استادی درشروع کلاس درس ، لیوانی پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند.بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟ شاگردان جواب دادند 50 گرم استاد گفت : من هم بدون وزن کردن ، نمی دانم دقیقا“ وزنش چقدراست . اما سوال من این است : اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ شاگردان گفتند : هیچ اتفاقی نمی افتداستاد پرسید خوب ، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی می افتد؟ یکی از شاگردان گفت : دست تان کم کم درد میگیرد حق با توست . حالا اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه ؟ شاگرد دیگری جسارتا“ گفت : دست تان بی حس می شود عضلات به شدت تحت فشار قرار میگیرند و فلج می شوند . و مطمئنا“ کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شاگردان خندیدنداستاد گفت : خیلی خوب است . ولی آیا در این مدت وزن لیوان تغییرکرده است ؟ شاگردان جواب دادند : نه پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضلات می شود ؟ درعوض من چه باید بکنم ؟شاگردان گیج شدند . یکی از آنها گفت : لیوان را زمین بگذاریداستاد گفت : دقیقا“ مشکلات زندگی هم مثل همین است اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید اشکالی ندارد . اگر مدت طولانی تری به آنها فکر کنید ، به درد خواهند آمد اگر بیشتر از آن نگه شان دارید ، فلج تان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود .فکرکردن به مشکلات زندگی مهم است . اما مهم تر آن است که درپایان هر روز و پیش از خواب ، آنها را زمین بگذارید به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرند هر روز صبح سرحال و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هرمسئله و چالشی که برایتان پیش می آید ، برآییددوست من ، یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری زندگی همین است
  ویرایش توسط Gestapo : 04-24-2008 در ساعت 05:26 PM

 13. #13
  مدير بخش گرافيکی انجمن و همکار بخش ناروتو Sasuke-Sonic آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2008
  محل سکونت
  ★¸.•*´✿♡ ∂ღℯґ@ʟḓ﹩ їṧℓαη℮ ♫¸.•°*•♡✿
  نگارشها
  1,837

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  نقل قول نوشته اصلی توسط StrideR نمایش پست ها
  مشگل همین تصور کردن هست دیگه .

  آقا اصلا چرا تصور می کنی ؟ برو زنت رو بگیر دیکه !!!!!
  زن گرفتن خوبه.البته به موقعش.اما ما دخترا که نمیریم زن بگیریم که...
  در مورد ازدواج به نظر من همون عشق میتونه اولین فاکتور برای یک زندگی خوب باشه اما عشق تنها هم فایده نداره چون انسان در کنار مقوله ی دوست داشتن,معیارهای دیگه ای هم باید برای آغاز یک زندگی داشته باشه.فکر کنم از عشق مهمتر اینه که سطح دو خانواده به هم نزدیک باشه.البته خیلی از ازدواجها هستند که سطح خانواده دختر و پسر با هم فرق داره اما به نظرم اگه هم سطح باشند بهتره چون بیشتر میتونند هم را درک کنند و اگر هم بین زن و شوهر مشاجره ای پیش اومد وضع خانوادگی یا تحصیلات خود را به رخ هم نمیکشند.
  یکی دیگه از تصورات به نظر من غلط اینه که میگن تحصیلات مرد باید از زن بالاتر باشه و اگر غیر از این باشه افت داره.اما من افرادی را میشناسم که به رغم اینکه زن تحصیلاتی به مراتب بالاتر از مرد داره ولی زندگی بسیار خوبی دارند.
  اما یک تصور دیگه که فکر کنم باز هم در ایران رایج تر از بقیه ی جاهای دیگه هست اینه که میگن زن باید از مرد کوچکتر باشه حداقل 5 سال.ما دیدیم که دخترها با مردهایی که حتی سن پدربزرگ آنها را دارند ازدواج میکنند در حالیکه ایرادی نداره ,اما اگر پسری با دختری که چند سال از او بزرگتر باشه ازدواج کنه میگن خوب نیست.البته من وقتی پای بحث یک روان شناس بودم گفته شد که اگر زن حتی 5 سال هم از مرد بزرگتر باشه عیبی نداره.دوستان,شما در مورد این تصور چه نظری دارید؟

 14. #14
  kinshin
  Guest

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  در مورد ازدواج به نظر من همون عشق میتونه اولین فاکتور برای یک زندگی خوب باشه اما عشق تنها هم فایده نداره چون انسان در کنار مقوله ی دوست داشتن,معیارهای دیگه ای هم باید برای آغاز یک زندگی داشته باشه.فکر کنم از عشق مهمتر اینه که سطح دو خانواده به هم نزدیک باشه.البته خیلی از ازدواجها هستند که سطح خانواده دختر و پسر با هم فرق داره اما به نظرم اگه هم سطح باشند بهتره چون بیشتر میتونند هم را درک کنند و اگر هم بین زن و شوهر مشاجره ای پیش اومد وضع خانوادگی یا تحصیلات خود را به رخ هم نمیکشند.
  دوست عزیز یک سری از مسائل هست که متاسفانه یا خوشبختانه نمی شه منطقی باهاش برخورد کرد این چیز هایی که شما گفتید در بعد تئوری بسیار درست و خوب اما احساسات رو نمی شه قانع کرد سطح خانواده ها هم به نظر من اصلا مهم نیست سطح خانواده ها سطح شعور آدم رو تعیین نمی کنه و اگه قرار باشه تو مشاجره ها از این چیز ها یی که شما عنوان کردید استفاده بشه همون بهتر که از هم جدا بشن
  یکی دیگه از تصورات به نظر من غلط اینه که میگن تحصیلات مرد باید از زن بالاتر باشه و اگر غیر از این باشه افت داره.اما من افرادی را میشناسم که به رغم اینکه زن تحصیلاتی به مراتب بالاتر از مرد داره ولی زندگی بسیار خوبی دارند
  این و بسیاری دیگه از قرارداد های اجتماعی ما بیشتر به دلیل جامعه ای که زن رو نه به عنوان یه انسان همتراز مرد که به عنوان یک موجود تحت اختیار می بینه
  اما یک تصور دیگه که فکر کنم باز هم در ایران رایج تر از بقیه ی جاهای دیگه هست اینه که میگن زن باید از مرد کوچکتر باشه حداقل 5 سال.ما دیدیم که دخترها با مردهایی که حتی سن پدربزرگ آنها را دارند ازدواج میکنند در حالیکه ایرادی نداره ,اما اگر پسری با دختری که چند سال از او بزرگتر باشه ازدواج کنه میگن خوب نیست.البته من وقتی پای بحث یک روان شناس بودم گفته شد که اگر زن حتی 5 سال هم از مرد بزرگتر باشه عیبی نداره.دوستان,شما در مورد این تصور چه نظری دارید؟
  راستش این ذاتا نمی تونه درست باشه البته یه نکته ای که باید توجه داشته باشید اینه که جمعیت نسوان تو ایران طوری در خانواده ها تربیت می شن که همیشه وابسته به یک مرد ( شوهر، برادر ، پدر، فرزند) باشند البته این میون کسانی هم پیدا می شن که ایم تابو رو می شکونن اما از نظر اجتماع نفی میشن و با برخورد های منفی مواجه می شن

 15. #15
  کاربر افتخاری فروم
  تاریخ عضویت
  Apr 2008
  محل سکونت
  ايران.يه جايه سبز.
  نگارشها
  1,088

  پاسخ : تصور های غلط در مورد ازدواج

  نقل قول نوشته اصلی توسط Sasuke-sonic نمایش پست ها
  زن گرفتن خوبه.البته به موقعش.اما ما دخترا که نمیریم زن بگیریم که...
  در مورد ازدواج به نظر من همون عشق میتونه اولین فاکتور برای یک زندگی خوب باشه اما عشق تنها هم فایده نداره چون انسان در کنار مقوله ی دوست داشتن,معیارهای دیگه ای هم باید برای آغاز یک زندگی داشته باشه.فکر کنم از عشق مهمتر اینه که سطح دو خانواده به هم نزدیک باشه.البته خیلی از ازدواجها هستند که سطح خانواده دختر و پسر با هم فرق داره اما به نظرم اگه هم سطح باشند بهتره چون بیشتر میتونند هم را درک کنند و اگر هم بین زن و شوهر مشاجره ای پیش اومد وضع خانوادگی یا تحصیلات خود را به رخ هم نمیکشند.
  یکی دیگه از تصورات به نظر من غلط اینه که میگن تحصیلات مرد باید از زن بالاتر باشه و اگر غیر از این باشه افت داره.اما من افرادی را میشناسم که به رغم اینکه زن تحصیلاتی به مراتب بالاتر از مرد داره ولی زندگی بسیار خوبی دارند.
  اما یک تصور دیگه که فکر کنم باز هم در ایران رایج تر از بقیه ی جاهای دیگه هست اینه که میگن زن باید از مرد کوچکتر باشه حداقل 5 سال.ما دیدیم که دخترها با مردهایی که حتی سن پدربزرگ آنها را دارند ازدواج میکنند در حالیکه ایرادی نداره ,اما اگر پسری با دختری که چند سال از او بزرگتر باشه ازدواج کنه میگن خوب نیست.البته من وقتی پای بحث یک روان شناس بودم گفته شد که اگر زن حتی 5 سال هم از مرد بزرگتر باشه عیبی نداره.دوستان,شما در مورد این تصور چه نظری دارید؟
  خب دوستان جان قضيه يه ذره .. چي ميگن پيچيدست..
  تركيب ناشيانه سنت و مدرنيته تو كشور ما يه چي هايي رو خراب كرده كه يكي دوتا هم نيستن..يكي از اين قضايا هم ازدواجه
  در گذشته تنوع انديشه و نگاه به زندگي كه اينقدر زياد نبود پس مادر و پدر بنابه برداشت ها ( و متاسفانه ملاحظه ها و گاه حتي منافع خودشون ميرفتن خواستگاري و باقي ماجراها..) خيلي اوقات همه چي خوب پيش مي رفت اما اگه..حالا اگه دو طرف قضيه مشكل دار ميشدن..و..
  امروزه تنوع و توقعات از زندگي متنوع شده و تخمين و تشخيص اين كه هركي از زندگي چي ميخوادمشكل...من گاهي خودم حس ميكنم برداشتم از خواسته هام غلط بوده.. بعدا همين من از كجا بدونم مثلا خواست داداش كوچيكم چيه براش چه ميدونم.. در اين مورد اظهار نظر كنم..يه تصور غلط اينه
  تصور غلط ديگه عشق دريك نگاهه كه لازم نيست راجع بهش بگم..تصور غلط ديگه اينه كه خيلي از دوستان جوان موقع انتخاب همسر يه هوا همچين مدرن !!! انتخاب ميكنن ولي وقتي ميرن تو زندگي تازه ميخوان سنتي شن..و..( اقلا تو اين دوساله 5 نفر از كسايي كه ميشناختم به همين دليل كارشون به طلاق كشيد)
  مورد ديگه هم تصور و برداشت غلطي از مقوله عشق و تفاهمه...بعضي ها عادت رو با عشق قاطي ميكنن.. بعضي ها فرار از يه شرايط بد رو..مفهوم تفاهم از نظرخيلي ها يك توافق يه طرفه است.." ما باهم به تفاهم رسيديم" از نظر خيلي ها.. يعني نهايتا من حرف خودمو پيش ميبرم.
  بعضي ها هم تو جو قرار ميگيرن و ميزنن دل رو به دريا..سه سال پيش دوستي منو به خاطر يه"نه "بسيار سرزنش كرد..و البته خودش راهي زندگي مشترك شد..هفته قبل تصادفا ديدمش.. در حاليكه بسيار عصبي.. پريده رنگ...تنها ..و البته با بچه اي در بغل. و البته چه همه شكايت.. من احساس كردم اون بازم داره به غلط قضاوت ميكنه.. اما چيزي نگفتم.. چون سرزنشش تو اون حال عيب بود.... مورد اين بود كه اون دوست تحت فشار شرايط و با ديدن چن تا مشخصه..مناسب بله رو گفته و رفته بود.. البته هيچ آدمي كانل نيست اما عيب هايي هستن كه وجودشون زندگي زير يه سقف رو ناممكن ميكنه..
  يه مورد ديگه هم صبر و تحمله..
  عشق كاتاليزور خوبي براي شروع واكنش عشقه.. اما ناكافيه..شناخت.. احساس مسءوليت..همدلي .. مهربوني.. رفاقت و صميميت و صداقت.. احترام متقابلو.. يه عالم چيز ديگه كه نمي دونم واسه عشق لازمه تا به حياتش ادامه بده.. باشه؟

Tags for this Thread

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

قوانین ارسال

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
بهشت انیمه انیمیشن مانگا کمیک استریپ