یک کلام کوتاه از رسانه کودک


در اینجا می خواهم قبل از بیان هر مساله در ارتباط با بخش رسانه کودک و فعالیت های آن تعریفی کلی از رسانه کودک داشته باشم.

رسانه کودک، رسانه ای است که با توجه به خواسته های فکری و جسمی کودکان آنها را در راه رسیدن به یک مسیر اجتماعی و فرهنگی اماده می کند.
این به آن معنا است که یک رسانه کودک آن نیست که کودکان را اندرز گویی کند و کودکان را مانند گیاهانی در حال رشد که فهمی از اجتماع ندارند اماده یک زندگی با ارزش های سیاسی و عقیدتی کند ، بلکه رسانه کودک رسانه ای است که کودک در درون آن با دیدن شمایلی از خود اندیشه می کند که او هم جزئی از یک جامعه مدنی و اجتماعی است و می تواند در کنار دیگران زندگی کند ولی در اضای این زندگی باید از خود حرکتی را ارائه دهد که آن حرکت مفهومی بر ارزش ها ، اخلاقیات و تفکرات روان در جامعه مدنی موجود است. رسانه کودک نه در ظاهر اندرزگو بلکه باید در باطن اندیشه ساز باشد.
رسانه کودک رسانه ای است که با حسی مانند یک برادر یا یک مادر همفکر و نه یک پدر اندرزگو است که باید طوری با کودک برخورد کند که کودک احساس کند جزئی از رسانه محسوب می گردد و این رسانه او را انسانی تلقی کرده است که دارا تفکر و منطق درونی است که باید پرورش یابد.
این رسانه در راستای رسیدن به اهداف خود می تواند دست به ابتکاراتی در زمینه رشد فکری و جسمی کودک بزند تا جایی که کودک به درجه ای از مفهوم برسد که بتواند ترسیمی از یک معکب مربع در محدوده عرف و اخلاق اجتماعی ترسیم کند و امادگی حلاجی مفاهیم را در زمینه پذیرش یا رد آن مساله را پیدا کند.


*************
بخش رسانه کودک و نوجوان بهشت انیمیشن و انیمه


با تفاسیر بالا باز هم قرار نیست که بخش رسانه کودک و نوجوان یک بخش گرایش دار به تخصص باشد.
بخش رسانه کودک و نوجوان بهشت انیمیشن سعی دارد تا با جمع اوری خاطرات و روزگار و احساس شما به دوران کودکی خود یا اگر کودک هستید در ارتباط با احساس شما به برنامه های تلویزیونی ريال سرایل های زنده و انیمیشن و همچنین فیلم های سینمایی زنده ای که برای کودکان ساخته شده است صحبت کنیم
در هر بخش به یک قسمت از رسانه تلویزیونی و سینمایی کودک می پردازیم.
تاپیک های شما می تواند در موارد زیر باشد:

تاپیک های از اطلاعات فیلم ها و انیمیشن های تلویزیونی و برنامه های تلویزیونی

تاپیک های تفریحی که می تواند در ارتباط با شخصیت های محبوب تلویزیونی و سریالی برنامه های کودک و نوجوان باشد.

تاپیک های نظر سنجی در ارتباط با شخصیت های محبوب و مشهور یا انیمیشن های سریالی یا برنامه های تلویزیونی یا فیلم های سینمایی مشهور باشد

تاپیک های شما می تواند در زمینه بحث و تبادل نظر در ارتباط با یک برنامه و سریال خاص باشد

تاپیک های شما می تواند در زمینه بحث و تبادل نظر در ارتباط با ساختارهای برنامه های تلویزیونی یا سریالی کودک و نوجوان باشد

تاپیک های شما می تواند در زمینه والپیپیر از برنامه های محبوب شما باشد


شما به طور کل هر نوع تاپیکی که صد البته خلاف قوانین عرف جامعه کودکان نباشد و باعث ازار نشود باشد. چه تاپیک های تفریحی و چه تاپیک های اطلاعاتی و چه بحث و گفتگو...

به طور کل بخش رسانه کودک و نوجوان برای دورانی از زندگی جامعه امروزی ایران تشکیل شده است که شاید تا امروز بعد از سالیان متمادی ضربات سنگینی را متحمل شده است.


امیدوارم ساعات خوبی را در بخش سپری کنید.زیر بخش های بخش رسانه کودک شامل:

Cartoon Network و سریال های انیمیشن تلویزیونی

سریال ها و برنامه های زنده کودک و نوجوان

فیلم های سینمایی کودکبا تشکر از شما

سر لرد بلوریگارد کیو کازو (( بلو))